We work in tandem with your business

Job: เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Title เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
Categories Special Jobs
Location ระยอง
Job Information

รับสมัคร: เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา
(Warehouse Operator)

ประจำ บริษัท ทาดาโน (ประเทศไทย) จำกัด
เหมราช อิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

– เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– หากมีใบรับรองการขับรถโฟร์คลิฟได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
1. จ่ายสินค้าชิ้นส่วนตามใบ Picking List ในระบบ SAP
2. ขับรถโฟร์คลิฟเคลื่อนย้ายสินค้าหรือชิ้นส่วน
3. ตรวจนับสต๊อกสินค้าคงคลังตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
4. ตรวจรับชิ้นส่วนนำเข้าและคีย์ข้อมูลในระบบ SAP
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สนใจ : 038-385477
084-393-9891 แตงโม (จุดรับสมัคร สะพานสี่)

Apply Now