We work in tandem with your business

Job: [Procurement] พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Clerk)

Title [Procurement] พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Clerk)
Categories Special Jobs
Salary
Location ระยอง
Job Information

ส่วนงาน
Procurement

ตำแหน่ง
พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Clerk)
(พนักงานประจำ ที่ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุระหว่าง 23-33
– วุฒิ ปวส. ช่าง สาขา ไฟฟ้า/เครื่องมือวัดคุม/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
– สามารถทำคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Office,MS word/excel
– มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานบริการ และมีทักษะการเจรจาต่อลอง
– สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนญาตขับขี่
– พ้นภาระทางการทหารแล้ว

ลักษณะงาน
– ปฏิบัติงานประจำ ซื้อสินค้า-จ้างบริการ
– วางแผนการจัดซื้อสินค้า หาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผู้ขาย ผู้ให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนืนธุรกิจของบริษัท
– ดูแลการส่งมอบสินค้าให้ User ให้เป็นไปตามกำหนด

Apply Now